Föreningen Väntjänst i Södertälje


                               Historik i samband med föreningens 30 årsjubileum den 11 juni 2019

              

 En grupp pensionärer med Helge Eglander i spetsen hade under vintern 1989 planer på att starta en

 Väntjänstförening i Södertälje. 

 

 Nils-Gunnar Lindh blev i januari samma år vald av kommunfullmäktige till ordförande i Kommunala                             pensionärsrådet (KPR). Fullmäktiges reglemente säger att ordförande måste vara ledamot/ersättare i                           kommunstyrelsen (KS).

 

 Vid första sammanträdet våren 1989 kom frågan till ordförande i KS om Nils-Gunnar även var beredd att

 ta ordförandeskapet i Föreningen Väntjänst som planerades. Efter sammanträdet sa han ja till uppdraget. 

 Därefter bildades en interimsstyrelse.

 

 Yvonne Hansson, som då var chef för kommunens äldreomsorg, hjälpte interimsstyrelsen med ansökan

 och kommunfullmäktige tog beslut om att föreningen skulle erhålla ett startbidrag.

 

 Föreningen Väntjänst skulle vara en fristående förening av pensionärer utan bindning till andra                                     organisationer med uppgift att på frivillig väg hjälpa äldre behövande. Vid starten hösten 1989 anslöt 

 sig 400 pensionärer till föreningen och ett hundra av dessa anmälde sig som hjälpare.

 

 En styrelse på sju personer valdes med Nils-Gunnar Lindh som ordförande och Helge Eglander som vice                   ordförande. Maj Väppling blev vald som sekreterare.

 

 Kurser för hjälpare ordnades två gånger vid Hagaberg folkhögskola och på den andra kursen inbjöds de                     ansvariga för kommunens hemtjänst och där drogs riktlinjerna upp om att Föreningen Väntjänsts uppgift

 är att komplettera hemtjänsten och inte att ta över.  Under något år ordnade styrelseledamoten Vera Bergkvist           studiecirklar i samarbete med ABF.

 

  Volontärerna fick id-kort som legitimation för att sköta sina uppgifter och allt arbete skulle göras ideellt. Vid                årsmötena bjöds medlemmarna på förtäring som tack för sina insatser. Kommunen stod för lokalhyra och                  telefon. Ett mindre föreningsbidrag betalades ut och några organisationer bidrog med ekonomiska medel till              föreningen, bl.a. Lions och Astra.

 

  Föreningen Väntjänst blev känd genom att LT gjorde ett stort reportage om den nystartade föreningen.

  Nils-Gunnar Lindh och Helge Eglander fick berätta om verksamheten i Lokal TV. Information gavs också vid ett          möte med kommunstyrelsen och de tretton nybildade kommundelsnämndernas ordförande.

  Numera sker en stor del av informationen vid de årliga temadagarna för äldre där Föreningen Väntjänst i                    Södertälje medverkar och vid olika mötestillfällen där intresse kan finnas för vår verksamhet.

 

 Från olika kommuner blev Föreningen Väntjänst uppringd för att få komma på studiebesök. Flera nya                         Väntjänstföreningar startades runt om i landet, bl.a. i Skellefteå och Tumba.

 

 Nils-Gunnar Lindh var ordförande de första två åren och därefter tog Helge Eglander över ordförandeskapet               och Föreningen Väntjänst har under sina tjugofem år endast haft fyra ordförande.

 

 Ruth Cernerud var ordförande under tio år (2004 - 2014)

 Per Knutsson var ordförande under fem år (2014 – 2019)

 Lena Averin  är ordförande sedan 2019 -