Om oss

 

Föreningen Väntjänst i Södertälje är en ideell sammanslutning som utför olika uppdrag kostnadsfritt för pensionärer och som samabetar med andra aktörer i samhållet. Målsättningen är att hjälpa till praktiskt men också att sätta lite guldkant på tillvaron för de som är ensamma.

 

Vår styrelse består av sju personer och vi träffas för regelbundna styrelsemöten 5 ggr/året och har dessutom ett årsmöte med alla medlemmar och ett konstiterande varje år.

 

Våra styrelsemedlemmar:

 

Ordförande        Lena Averin                     tel  0763 152204   

Kassör                   Per Knutsson                  tel  0739 514214

Sekreterare       Elisabeth Lüthi               tel  0766 513723

Ledamot              Annelie Jämsén            tel 0709 494480

Ledamot              L-B Jonasson                   tel 0731 825932

Adjungerad       Kerstin Kimstrand       tel 0707 921702

Adjungerad       Kerrtu Hyvönen             tel 0736 335807 

 

Styrelsen har i uppdrag att informera om vår verksamhet till de olika delarna av de kommunala instanserna som berör äldreomsorgen samt till privata organisationer som kan förmedla vidare om oss till sina medlemmar och till andra instanser.

 Vår broschyr delas ut på vårdcentraler, apotek och tandläkarmottagningarar.