Har du tid över och vill göra en insats för någon  annan?                            

                                                   Vill du bli volontär?


Kontakta då vår ordförande Lena Averin på 0763 152204 så får du mer  information.

Du som vill stödja vår verksamhet med ett ekonomiskt bidrag kan använda vårt plusgirokonto 462 24 59-8.